1. Rekonštrukcia chodníkov v obci - odovzdanie projektu 2/2016
  2. Postupná výmena verejného osvetlenia v obci
  3. Postupná výmena vodovodných meračov pre domácnosť
  4. Obnova informačných tabúľ v obci
  5. Údržba a výmena lavičiek na verejnom cintoríne, v parkoch a na námestí obce
  6. Rekonštrukcia detského ihriska
  7. Čistenie potoka v obci
  8. Výmena dopravných značiek
  9. Spevnenie rigolu oproti cintorínu
  10. Oprava obrubníkov pri cintoríne

 

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.