Príhovor/Köszöntő Albert Éva
Príhovor/Köszöntő Albert Éva
Príhovor/Köszöntő Szénási Lajos Generálny Konzulát Maďarska Košice/Magyarország Főkonzulátusa Kassa
Príhovor/Köszöntő Szénási Lajos Generálny Konzulát Maďarska Košice/Magyarország Főkonzulátusa Kassa
Zábavný program/Szórakoztató műsor Kalász Valéria
Zábavný program/Szórakoztató műsor Kalász Valéria
Zábavný program/Szórakoztató műsor Kalász Valéria
Zábavný program/Szórakoztató műsor Kalász Valéria
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Zoltán
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Zoltán
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Tibor
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Tibor
Hudobný program/Zenés műsor Szitás Ida
Hudobný program/Zenés műsor Szitás Ida
Hudobný program/Zenés műsor Szitás Ida, Kincses Zoltán
Hudobný program/Zenés műsor Szitás Ida, Kincses Zoltán
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Tibor, Szitás Ida
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Tibor, Szitás Ida
Obecenstvo - Közönség
Obecenstvo - Közönség
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Zoltán, Kincses Tibor
Hudobný program/Zenés műsor Kincses Zoltán, Kincses Tibor
Finále - Finálé
Finále - Finálé
Finále - Finálé
Finále - Finálé
Poďakovanie - Köszönetnyílvánitás
Poďakovanie - Köszönetnyílvánitás
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.