Komisia na ochranu verejného záujmu - Közérdekvédelmi bizottság

Predseda komisie - a bizottság elnöke:

Barnabáš Szitás

 

Členovia komisie - bizottsági tagok:

Gyöngyike Vaštagová

Eva Albertová

Finančná komisia - Pénzügyi bizottság

Predseda komisie - a bizottság elnöke:

Gyöngyike Vaštagová

 

Členovia komisie - bizottsági tagok:

Gabriela Szedáková

Barnabáš Szitás

Komisia pre kultúru a šport - Kulturális és sport bizottság

Predseda komisie - a bizottság elnöke:

Eva Albertová

 

Členovia komisie - bizottsági tagok:

Štefan Hajnik

Bc. Ida Sitášová, DiS.art.

Rastislav Pataki

Komisia pre verejný poriadok - Közrendi bizottság

Predseda komisie - a bizottság elnöke:

Štefan Hajnik

 

Členovia komisie - bizottsági tagok:

Ladislav Motyka

Marcel Pataky

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.