Adventný veniec v obci - A község adventi koszorúja
Adventný veniec v obci - A község adventi koszorúja
Vystúpenie detí MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie detí MŠ - Az óvodások fellépése
Rozdávanie balíčkov - A csomagok kiosztása
Rozdávanie balíčkov - A csomagok kiosztása
Spoločná fotka s Mikulášom - Közös fotó a Mikulásal
Spoločná fotka s Mikulášom - Közös fotó a Mikulásal
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.