Milhosťská Podkova - Migléci patkódobogás
Milhosťská Podkova - Migléci patkódobogás
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Sprievod kočov - A fogatok felvonulása
Zahájenie súťaže - A verseny megnyitója
Zahájenie súťaže - A verseny megnyitója
Zahájenie súťaže - A verseny megnyitója
Zahájenie súťaže - A verseny megnyitója
Príhovor Starostu - A Polgármester köszöntője
Príhovor Starostu - A Polgármester köszöntője
Príhovor Szénási Lajos Generálny Konzulát Maďarska Košice-Köszöntő Magyarország Főkonzulátusa Kassa
Príhovor Szénási Lajos Generálny Konzulát Maďarska Košice-Köszöntő Magyarország Főkonzulátusa Kassa
Sponzori - Támogatók
Sponzori - Támogatók
Výzdoba - Díszítés
Výzdoba - Díszítés
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Hladkanie zvierat - Állatsimogató
Hladkanie zvierat - Állatsimogató
Hladkanie zvierat - Állatsimogató
Hladkanie zvierat - Állatsimogató
Skákací hrad - Ugrálóvár
Skákací hrad - Ugrálóvár
Návštevníci - Látogatók
Návštevníci - Látogatók
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Prezentácia jazdecko-lukostreleckej skupiny Sziitya - A Szittya csoport lovas-íjász bemutatója
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
Záprahová súťaž - Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
VIP Záprahová súťaž - VIP Fogathajtó verseny
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Odovzdávanie cien - Díjkiosztás
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.