Jubilanti - Jubilánsok
Jubilanti - Jubilánsok
Príhovor starostu - A Polgármester köszöntője
Príhovor starostu - A Polgármester köszöntője
Vystúpenie detí z MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie detí z MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie MO Csemadok - A Csemadok ASZ müsora
Vystúpenie MO Csemadok - A Csemadok ASZ müsora
Vystúpenie MO Csemadok - A Csemadok ASZ müsora
Vystúpenie MO Csemadok - A Csemadok ASZ müsora
Starší občania - Szépkorú lakosok
Starší občania - Szépkorú lakosok
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.