MATERSKÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA MILHOSŤ

Zriaďovateľ: Obec Milhosť

Adresa:

Materská škola Milhosť

Milhosť č. 6 , PSČ: 044 58

Tel.: 055/6854210

e-mail: ms.milhost@gmail.com

 

Zamestnanci MŠ:

Bc. Agnesa Plešová – poverená riaditeľka MŠ

Alžbeta Vargová

Klára Molnárová - školníčka

 

Prierez históriou materskej školy:

Materská škola bola prvotne otvorená v roku 1954 v staršom rodinnom dome s obmedzeným priestorom. Po rekonštrukcii budovy vtedajšieho miestneho národného výboru v roku 1982 bola presťahovaná do typizovaných a zrekonštruovaných priestorov. Do roku 1983 materská škola neposkytovala stravovanie.

 

Charakteristika materskej školy:

Materská škola je jednotriedne zariadenie s celodennou prevádzkou, s výchovným jazykom slovenským. Je umiestnená vo viacúčelovom komplexe budovy Obecného úradu. V každom školskom roku navštevuje materskú školu 20 detí vo veku od dva a pol roka do šesť rokov. Realizujeme týždenne rôzne  a aktuálne projekty, ako napr. ovocné alebo zeleninové dni, kde si detičky samé, za pomoci učiteliek pripravia občerstvenie. Tvorivou a kreatívnou formou kladenieme dôraz na pohyb a oboznamovanie sa s cudzím jazykom. Realizujeme taktiež interaktívne prednášky, športové podujatia aj návštevy v rámci spoluprác s inými škôlkami a inštitúciami priamo v materskej škole, alebo návštevy kultúrnych inštitúcii, napr. bábkového divadla v Košiciach. Výhodou lokality materskej školy je prírodné prostredie umožňujúce prechádzky do okolia s možnosťou priameho pozorovania rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v príľahlej oblasti. Opätovne realizujeme poznávacie výlety do blízkeho okolia, ako aj do Košíc, so zámerom oboznamovania sa s historickým pamiatkami mesta. V edukácii je využívaný aj internet, čiastočne využívaný aj deťmi materskej školy. Naším cieľom je humánnou výchovou a tvorivým vzdelávaním rozvíjať osobnosť každého dieťaťa.

 

Prevádzka materskej školy: v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.