Kladenie vencov/Obecné zastupiteľstvo-Koszorúzás/Képviselőtestület
Kladenie vencov/Obecné zastupiteľstvo-Koszorúzás/Képviselőtestület
Kladenie vencov/MO Csemadok-Koszorúzás/Csemadok ASZ
Kladenie vencov/MO Csemadok-Koszorúzás/Csemadok ASZ
Prednesy - Versek
Prednesy - Versek
Spomienkový príhovor-Megemlékező beszéd
Spomienkový príhovor-Megemlékező beszéd
Kladenie vencov na cintoríne- Koszorúzás a temetőn
Kladenie vencov na cintoríne- Koszorúzás a temetőn
Kladenie vencov - Koszorúzás
Kladenie vencov - Koszorúzás
Kladenie vencov - Koszorúzás
Kladenie vencov - Koszorúzás
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.