Príhovor starostu - A polgármester köszöntője
Príhovor starostu - A polgármester köszöntője
Vystúpenie detí MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie detí MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie detí z MŠ - Az óvodások fellépése
Vystúpenie detí z MŠ - Az óvodások fellépése
Báseň - L.Szitás - Vers
Báseň - L.Szitás - Vers
Spev - N. Sitášová - Ének
Spev - N. Sitášová - Ének
Hra na husle - D. Chovanec - Hegedűjáték
Hra na husle - D. Chovanec - Hegedűjáték
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.