Budova OcÚ pred rekonštrukciou- čelný pohľad
Budova OcÚ pred rekonštrukciou- čelný pohľad
Vstup do budovy OcÚ pred prestavbou
Vstup do budovy OcÚ pred prestavbou
Budova MŠ pred rekonštrukciou- čelný pohľad
Budova MŠ pred rekonštrukciou- čelný pohľad
Areál obecného úradu s vonkajším javiskom
Areál obecného úradu s vonkajším javiskom
Vytýčenie základov
Vytýčenie základov
betónovanie základov
betónovanie základov
Murovanie prístavby
Murovanie prístavby
Murovanie nadstavby
Murovanie nadstavby
Budova bez strechy
Budova bez strechy
Betonáž poschodia
Betonáž poschodia
Zasrešenie budovy
Zasrešenie budovy
Zastrešenie budovy
Zastrešenie budovy
Zateplenie budovy
Zateplenie budovy
Zastrešenie vstupu
Zastrešenie vstupu
Murovanie priečok
Murovanie priečok
Elektroinštalačné práce
Elektroinštalačné práce
Montáž podlahového kúrenia
Montáž podlahového kúrenia
Oplotenie MŠ
Oplotenie MŠ
Náter budovy z východnej strany
Náter budovy z východnej strany
Náter zo severnej strany
Náter zo severnej strany
Oplotenie od detského ihriska
Oplotenie od detského ihriska
Úprava priestoru pred vstupom
Úprava priestoru pred vstupom
Úprava vstupu
Úprava vstupu
Oplotenie MŠ východná strana
Oplotenie MŠ východná strana
Obklad v sociálnom zariadení
Obklad v sociálnom zariadení
Obklad v sociálnom zariadení
Obklad v sociálnom zariadení
Kladenie dlažieb - chodba
Kladenie dlažieb - chodba
Malovanie
Malovanie
Vstup
Vstup
Schodisko
Schodisko
Schodisko
Schodisko
Uloženie sochy
Uloženie sochy
Malá zasadačka
Malá zasadačka
Vstup
Vstup
Hlavný vstup do budovy obecného úradu
Hlavný vstup do budovy obecného úradu
Umelecké dielo pred OcÚ
Umelecké dielo pred OcÚ
Pohľad na budovu z juho-východnej strany
Pohľad na budovu z juho-východnej strany
Pohľad z dvora MŠ na vstup do budovy OcÚ
Pohľad z dvora MŠ na vstup do budovy OcÚ
Vstup do materskej školy
Vstup do materskej školy
Bočný pohľad na budovu-severná strana
Bočný pohľad na budovu-severná strana
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.