Príprava-Előkészület
Príprava-Előkészület
Príprava-Előkészület
Príprava-Előkészület
Predaj sadeníc - Palánták árúsítása
Predaj sadeníc - Palánták árúsítása
Predaj medu - Méz árúsítás
Predaj medu - Méz árúsítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Stavanie mája - Májusfa állítás
Kreslenie na asfalt - Rajz az aszfaltra
Kreslenie na asfalt - Rajz az aszfaltra
Kreslenie na asfalt - Rajz az aszfaltra
Kreslenie na asfalt - Rajz az aszfaltra
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Fúrikový slalom -Talicska szlalom
Skákanie vo vreci - Zsákban ugrás
Skákanie vo vreci - Zsákban ugrás
Skákanie vo vreci - Zsákban ugrás
Skákanie vo vreci - Zsákban ugrás
Preťahovanie sa lanom - Kötélhúzás
Preťahovanie sa lanom - Kötélhúzás
Harmony Band - Š. Bojszko
Harmony Band - Š. Bojszko
Harmony Band - E. Bojszková
Harmony Band - E. Bojszková
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Maľovanie na tvár - Arcfestés
Futbal - Labdarúgás
Futbal - Labdarúgás
Futbal - Labdarúgás
Futbal - Labdarúgás
Futbal - Labdarúgás
Futbal - Labdarúgás
Harmony Band
Harmony Band
Návštevníci - Látogatók
Návštevníci - Látogatók
Zábava - Mulatság
Zábava - Mulatság
Zábava - Mulatság
Zábava - Mulatság
Zábava - Mulatság
Zábava - Mulatság
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.