oznámenie deleg..pdf
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

oznámenie hlas.preukazy.pdf
emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený voličom ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie a majú trvalý pobyt na území obce Milhosť.

Zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie s pobytom v obci Milhosť:

1. Roland Bortnyák

2. Szilárd Bortnyák

3. Gábor György Galambos

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.